Simplify life

Meminisse utvecklar framtidens vårdlösningar för människor med kognitiv sjukdom och deras närstående. Med smart teknik vill vi erbjuda alla som lever med kognitiva sjukdomar att bo kvar i sitt eget hem med hög livskvalitet så länge som det är möjligt.

Delta i studie av Meminisse HOME

HOME

Sensorer och smarta enheter ger säker hemmiljö för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga.

CARE

Smart plattformslösning för produkter, tjänster och lösningar med syfte att underlätta vardagen för personer med kognitiv sjukdom.

SCIENCE

Anonymiserad data som samlas in för att hjälpa forskningen och läkemedelsbranschen att komma närmare en lösning på problemet.

Vad vi gör

Vi utvecklar digitala lösningar för människor som direkt eller indirekt berörs av kognitiva sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom. Våra lösningar ska uppmuntra till att förenkla tillvaron och att fortsätta leva ett så aktivt liv som möjligt utan oro och rädsla för att något ska hända personen som lever med sjukdomen.

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller tillstånd ” -WHO

Home – Smarta sensorer

Home – Smarta sensorer vårdsäkrar hemmet genom en unik plattform som är utvecklad tillsammans med Berkeley University och som kopplar ihop IoT (Home – Smarta sensorer) och andra smarta enheter såsom klockor, kameror m.fl. – allt för att säkra hemmiljön och underlätta för patient-, anhörig- och vårdgivare.

Med uppkopplade enheter i din bostad får ni en egen assistent dygnet runt.

Care – Livet mellan vårdbesök

Care – vår plattform som kopplar samman patient, anhörig och vårdgivare för att säkerställa att inget hamnar mellan stolarna. Tillsammans med sensorerna kan Care upplysa om hur vardagen ser ut för en patient och hur sjukdomsförloppet utvecklas mellan läkarbesöken. Detta kan användas som underlag för läkare och andra vårdaktörer vid kommande läkarbesök.

Science – #solvethepuzzle

Genom våra lösningar Home och Care samlar vi in anonymiserad data som till exempel AI-modelleras eller kan användas för vetenskapliga studier för att komma ett steg närmare att #solvethepuzzle.

Om Meminisse
- Bli en del av lösningen

Våra smarta lösningar hjälper kognitivt sjuka att stanna i sitt hem så länge som möjligt med en så hög levnadsstandard som möjligt.