Om Meminisse

Meminisse är ett innovativt medicinteknikföretag som fokuserar på att utveckla digitala och smarta lösningar för kognitivt sjuka människor som Alzheimers sjukdom.

Grundarna av Meminisse har en tydlig vision

Meminisse produkter och tjänster ska fungera som ett paraply över patienten och anhöriga. Där under finns stöd hjälp och support som kan underlätta resan under sjukdomsförloppet.

Att underlätta i hemmiljön så att personer med kognitiv sjukdom kan leva självständigt så länge som möjligt och anhöriga kan känna sig trygga i att allt är säkert och ingenting faller mellan stolarna.

Meminisse fokuserar på de kvarvarande förmågorna hos den enskilda individen och att utveckla lösningar som kan hjälpa personer med kognitiv sjukdom och deras närstående att fortsätta leva.

Jenny Malmgren har arbetat under många år som marknadskoordinator på riksorganisationen Alzheimer Sverige. En stor del av arbetet handlade om att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomarna i samhället.

Mårten Ohlin har en bakgrund som entreprenör inom den digitala sfären på internationell nivå. Han har erfarenhet av att bygga appar och digitala koncept.

Styrelsen

Meminisse styrelse besitter stor kompetens och gedigna erfarenheter av internationella affärer.

 

Staffan Bergqvist

Staffan Bergqvist

Stefan Larsson

Stefan Larsson

Ulf Blom

Ulf Blom

Jörgen Rexö - Ordförande

Jörgen Rexö – Chairman of the Board

Teamet

Stefan Carlsson – CPO Home

Maria Strandving

Maria Strandving – Art Director

Jan Lundquist – CPO Care

Jenny Malmgren

Jenny Malmgren – CEO / Founder

Mårten Ohlin – CIO / Founder

Våra partners och kunder

Om Meminisse
- Bli en del av lösningen

Våra smarta lösningar hjälper kognitivt sjuka att stanna i sitt hem så länge som möjligt med en så hög levnadsstandard som möjligt.