Integritetspolicy

Meminisse digitala lösningar är som ett paraply för patienter och anhöriga där all tänkbar hjälp tillhandahålls under hela sjukdomsprocessen

Om Meminisse
– För bättre livskvalitet

Meminisse är ett innovativt medicinteknikföretag som fokuserar på att utveckla digitala och smarta lösningar för kognitivt sjuka människor som Alzheimers sjukdom.
Våra smarta lösningar hjälper kognitivt sjuka att stanna i sitt hem så länge som möjligt med en så hög levnadsstandard som möjligt.