För ökad livskvalitet

Meminisse digitala lösningar är som ett paraply för patienter och anhöriga där all tänkbar hjälp tillhandahålls under hela sjukdomsprocessen.

HOME

Med uppkopplade enheter i din bostad får ni en egen assistent dygnet runt.

Health between checkups

Mellan läkarbesöken kan sensorerna upplysa om hur vardagen ser ut för en patient och hur sjukdomsförloppet utvecklas. Detta kan användas som underlag för läkare och andra vårdaktörer vid läkarbesök.

Unik plattform med smarta sensorer

Meminisse ”vårdsäkrar” hemmen genom en unik plattform utvecklad tillsammans med Berkeley University, som kopplar ihop IoT (sensorer) och andra smarta enheter (såsom klockor, kameror m.fl.).

CARE

Vi flyttar ut vården i hemmen för att med modern teknik erbjuda on-line lösningar. Med grund i Alteri Cares plattform skapar vi ett digitalt samarbetsverktyg för hälso/sjukvård och socialtjänsten för att säkerställa ett sammanhållet och patientsäkert vårdflöde.

Detta underlättar för patienter och anhöriga som kan känna sig trygga i att de kan flagga för ett uppkommit behov i ett virtuellt väntrum. Systemet triagerar och snabb hjälp kommer från rätt vård/omsorgs aktör med plan för uppföljning och utvärdering. Aktörerna har olika och begränsade behörigheter till patientinformation och delar endast väsentliga uppgifter som behövs för exempelvis en samordningsplan.

SCIENCE

Genom ett sensorpaket som installeras i personens hem kan anhöriga enkelt ta del av personens vardag även om de inte är på plats.

Systemet är kopplat till en applikation där anhöriga kan uppdatera sig om allt är ok kring medicinering, mat och dryck, toalettbesök, sömnmönster m.m.Genom AI kan sensorteknik även identifiera avvikelser i personens beteende eller rörelsemönster. Det ger potential att förutse och förebygga olyckor och indikera på att en hjälpinsats behöver sättas in.

Vår lösning ska uppmuntra personen att fortsätta leva ett så aktivt liv som möjligt utan rädsla för att något ska hända. Genom automatiska avstängningar och lås kan de slappna av och använda sina kvarvarande förmågor på ett naturligt sätt som på så sätt bidrar till ökad livskvalité.

Ett omsorgsflöde för patienter med demenssjukdom

Tillsammans bildar Home och Care en trygghetsplattform. Home skapar med hjälp av sensorerna, som monitorerar med eller utan kamera, en trygghet för personen som lever med sjukdomen och de anhöriga. Samtidigt samlas viktig data, helt anonymiserad, in för att ge forskarna och läkemedelsföretagen viktig information för att förhoppningsvis ta steg närmare en lösning på gåtan med kognitiva sjukdomar.

– Samhället stödjer inte den som
drabbas av kognitiva hjärnsjukdomar
på ett konstruktivt sätt

Mårten Ohlin, Meminisse

Med Care säkerställer vi att alla vårdaktörer, serviceföretag, hjälpmedelsföretag med flera är samlade på ett och samma ställe vilket bidrar till att man som sjuk eller anhörig hela tiden vet var i processen man befinner sig, och att inget ärende faller mellan stolarna. Detta kallar vi ett komplett omsorgsflöde..

Om Meminisse
- Bli en del av lösningen

Våra smarta lösningar hjälper kognitivt sjuka att stanna i sitt hem så länge som möjligt med en så hög levnadsstandard som möjligt.