Vi tar integritet
på fullaste allvar

Integritet ligger oss varmt om hjärtat

ASPEKTER PÅ SÄKERHET MEMICARE
e-vårdplattform.

INLOGGNING FÖR PATIENTER
Patienter loggar alltid in till systemet med BankID. Detta innebär att vi säkerställer en identifiering av patienten.
I samband med notifieringar eller påminnelser får patienten alltid ett allmängiltigt meddelande som tar patienten till ärendet eller meddelandet genom en inloggning med BankID.

ACCESS FÖR VÅRDGIVARE
Vårdgivare kan ha olika inloggningsalternativ beroende på vad verksamheten ställer för krav. Vi kan hantera BankID eller SITHS. Antingen var för sig eller tillsammans.

Det är upp till verksamheten att definiera vilken metod som skall användas av vårdpersonal för att logga in till systemet.

ACCESS FÖR ÖVRIG PERSONAL
Ibland kan det vara besvärligt för till exempel administrativ personal att arbeta och återkommande behöva logga in med BankID för att få access till e-vårdplattformen.

Vi erbjuder möjligheten att installera ett personligt TLS/SSL certifikat på enheten, som ger möjligheten att logga in till systemet med vanliga användarnamn och lösenord.
Den specifika användaren får då tillgång till systemet från en speciell enhet. (dator eller mobil).

DATABASHANTERING
Vår lösning hanterar konvertering av data från ett läsbart format till ett kodat format som endast kan läsas eller bearbetas efter att det dekrypterats.
Lösningen använder kryptering för att skydda känsliga data och personlig information i servrar och databaser. Denna databashantering möjliggör att vi har hela databasen krypterad enligt branschstandard.

LOGGNING AV ACCESS
Utöver att hantera behörighet, loggas all läsning och hantering i systemet i enlighet med patientdatalagen. Detta möjliggör effektivare uppföljning.

Om Meminisse
– För bättre livskvalitet

Meminisse är ett innovativt medicinteknikföretag som fokuserar på att utveckla digitala och smarta lösningar för kognitivt sjuka människor som Alzheimers sjukdom.
Våra smarta lösningar hjälper kognitivt sjuka att stanna i sitt hem så länge som möjligt med en så hög levnadsstandard som möjligt.