Prova Meminisse HOME

Meminisse utvecklar vårdlösningar för människor med kognitiv sjukdom och deras närstående. Med smart teknik erbjuder vi dem som lever med kognitiva sjukdomar att bo kvar i sitt eget hem med förbättrad livskvalitet så länge som det är möjligt.

Meminisse HOME består av både en del teknisk utrustning som installeras hos den boende och en telefonapp som för anhöriga som ger stöd och hjälper till att hålla uppsikt personen med kognitiv sjukdom.

Lansering av systemet sker under våren 2022 och inför detta erbjuder vi 50 familjer att prova Meminisse HOME i sin egen situation och samtidigt hjälpa Meminisse att ytterligare utöka erfarenheten om nyttan av vårdsystemet i privata hem.

Vad är Meminisse HOME?

Med så lite som 3 rörelsesensorer, 2 dörrsensorer och en knapp, för att enkelt påkalla assistans mm, kan man snabbt komma igång och få hjälp av den stödjande funktionen i Meminisse HOME.

Startpaket

Sensorinformation sammanställs i den fyrkantiga boxen på bilden ovan, innan de sänds vidare till Meminisse online-tjänst där systemet analyserar information och händelser. Utifrån detta ges viktig information om hur den boende mår och kan varna för oväntade händelser och faror.

Sensorerna samlar inte in någon bildinformation och all överföring och lagring av informationen är starkt krypterad för att inte riskera någons integritet.

Det är enkelt att installera Meminisse HOME i hemmet där det ska användas. En videoguide går steg för steg igenom var sensorer ska placeras, hur man ansluter till internet och hur man kommer igång.

 

Startpaket

I den personliga telefonappen hanterar man som anhörig Meminisse HOME, man gör inställningar för hemmet och väljer vilka personer som ska ha tillgång till ditt Meminisse HOME. Appen visar sammanställd information om boendet och informerar om många olika händelser och faror. Är man flera anhöriga i närkretsen som använder Meminisse HOME så är appen även ett bra socialt- och samarbetsverktyg.

Systemet är utvecklat i samarbete med bland annat Berkeley University i Kalifornien och Meminisse HOMEs positiva funktion för att mildra oro och öka den boendes säkerhet är noga validerat.

Om du befinner dig i situationen att ha en närstående med kognitiv sjukdom så erbjuder vi dig nu chansen att vara en av de första i Sverige som kan installera Meminisse HOME i hemmet.

Åsikter från dig som är med och provar Meminisse HOME är viktiga för oss. Du får möjlighet att bidra till vidare anpassning och utveckling av Meminisse HOME och tillhörande tjänster.

Den som medverkar i studien betalar inte någon kostnad för utrustning eller månadsabonnemang.

Ansök nedan om att prova Meminisse HOME.

Om du känner att detta inte relaterar till din situation kan du istället välja att motta löpande information om hur Meminisse HOME vidareutvecklas.

 

Fakta: Kognitiva sjukdomar

Det finns flera olika kognitiva sjukdomar. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom.
Sjukdomarna påverkar det som kallas för kognitionen, det vill säga minnet och förmågan att uppfatta och förstå omvärlden. Orsaken till demenssjukdomar är skador på hjärnan.

De fyra vanligaste kognitiva sjukdomarna:

 • Alzheimers sjukdom
 • Vaskulär demens
 • Lewy body sjukdom
 • Frontallobs sjukdom

Det finns ingen botande eller bromsande behandling som tar bort sjukdomen. Med tiden påverkas hjärnan och kroppen mer och mer av sjukdomen. Den beror på skador i hjärnan som inte går att läka. Däremot finns det läkemedel som kan lindra vissa symtom under en period. Det kan till exempel göra att koncentration, minne eller språk blir lite bättre. Läkemedlen gör att sjukdomen utvecklas långsammare. Många gånger kan de göra att hjärnan fungerar längre än utan behandling.

”Det finns mycket stöd att få för dig som har en kognitiv sjukdom och en person som får en tidig diagnos kan leva ett aktivt liv i många år till”

Närstående till någon med en kognitiv sjukdom

Med närstående menas du som är till exempel partner, syskon, barn eller vän.
Det är vanligt med mycket oro, både för hur den som är sjuk har det och för hur det ska bli i framtiden.

Ju längre sjukdomen har gått bort desto mer praktiskt stöd behöver den som är sjuk.
Som närstående har du en viktig roll men det kommer ofta ett stort ansvar, och det är viktigt att du får stöd och hjälp själv för att orka.

Börja med att välja Ja eller Nej nedan

Frågor om dig som fyller i intresseanmälan:

  Frågor om din närstående med kognitiv sjukdom:  Till sist...


  Mer information

  Ange din mailadress för mer information om Meminisse HOME samt relevant information från Meminisse om kognitiva sjukdomar.


   Om Meminisse
   - Bli en del av lösningen

   Våra smarta lösningar hjälper kognitivt sjuka att stanna i sitt hem så länge som möjligt med en så hög levnadsstandard som möjligt.