Digital vård och omsorgslösning

CARE

Meminisse digitala lösningar är som ett paraply för patienter och anhöriga där all tänkbar hjälp tillhandahålls under hela sjukdomsprocessen.

Digital vård och omsorgslösning

Vi flyttar ut vården i hemmen för att med modern teknik erbjuda on-line lösningar. Med grund i Alteri Cares plattform skapar vi ett digitalt samarbetsverktyg för hälso/sjukvård och socialtjänsten för att säkerställa ett sammanhållet och patientsäkert vårdflöde.

Detta underlättar för patienter och anhöriga som kan känna sig trygga i att de kan flagga för ett uppkommit behov i ett virtuellt väntrum. Systemet triagerar och snabb hjälp kommer från rätt vård/omsorgs aktör med plan för uppföljning och utvärdering. Aktörerna har olika och begränsade behörigheter till patientinformation och delar endast väsentliga uppgifter som behövs för exempelvis en samordningsplan.

Många olika språk

Eftersom plattformen går att modellera kan även annan hjälp byggas in, tex Alzheimer Sveriges nationella rådgivning eller informationstjänster som Demenslotsen. Innehållet är även förberett för att tillhandahållas på många olika språk som passar användaren. Här ser vi stor potential för kommuner och vården att kunna kommunicera och säkerställa vårdleverans för den extra utsatta gruppen utrikesfödda med demenssjukdom och närstående.

MemiCare ger stöd och hjälp till personer som fått en kognitiv sjukdoms diagnos

MemiCare innebär ett partnerskap mellan patienter/anhörigvårdare och professionella vårdare och utgångspunkten är patientens berättelse om sin sjukdom, och med den som utgångspunkt görs en gemensam vårdplan där båda parter är delaktiga i processen med mål och strategier för genomförande och uppföljning på kort- och lång sikt.

Forskning och utveckling

Vi vill vara med och bidra till att komma närmare en lösning på problemet med kognitiva sjukdomar – tillsammans med dem som lever med sjukdomen och deras anhöriga.

Därför låter vi forskare och läkemedelsföretag ta del av våra data (anonymiserad) så att de får bättre förutsättningar att komma närmare ett botemedel och i slutändan en lösning på detta växande problem.

Tillsammans kan vi #solvethepuzzle!

Kontakta oss

Vi finns här för er.
Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Använd formuläret nedan så kontaktar vi er tillbaka.

Om Meminisse
- Bli en del av lösningen

Våra smarta lösningar hjälper kognitivt sjuka att stanna i sitt hem så länge som möjligt med en så hög levnadsstandard som möjligt.